Opiskelu

Vapaan Taidekoulun taidemaalarin ammattiin valmistavien opintojen kesto on neljä vuotta. Opiskelijoiden alaikäraja on 16 vuotta, yläikärajaa ei ole. Opetuskieli on suomi. Opiskelijamme ovat oikeutettuja Kelan opintotukeen. Opintoihin voi kirjallisesti anoa lykkäystä tai keskeytystä enintään yhden lukuvuoden ajaksi. Seuraavalle vuosikurssille siirtyminen edellyttää aktiivista osallistumista ja hyväksyttyjä opintosuorituksia koko lukuvuoden ajalta.

Vapaa Taidekoulu pidättää itsellään oikeuden opetusohjelman muutoksiin.

TYÖSKENTELY JA OPETUS

Lukuvuonna 2018 – 2019 syyslukukausi alkaa 10.9.2018 ja päättyy 14.12.2018. Kevätlukukausi alkaa 7.1.2019 ja päättyy 31.5.2019. Viikoilla 42 ja 8 ei ole opetusta.

Opiskelu on täysipäiväistä – keskimäärin 30 tuntia viikossa – maanantaista perjantaihin. Maanantaista torstaihin I-III vuosikurssit työskentelevät yhden tai useamman vastaavan opettajan – periodeittain myös vierailevien opettajien – johdolla. Perjantain ohjelma sisältää kaikille maalausluokille yhteiset IV vuosikurssin opiskelijoiden alustamat seminaarit, taide- ja kulttuuriaiheiset luennot ja taiteilijaesittelyt sekä elävän mallin, erityisesti croquis–piirustuksen. Luennoitsijat ovat taide- ja kulttuurialan asiantuntijoita sekä taiteilijoita.

I VUOSIKURSSI

Ensimmäisellä vuosikurssilla perehdytään kuvallinen ajattelun perusteisiin. Maalauksen perusasioita opiskellaan havainnon pohjalta ja perehdytään öljyvärimaalauksen tekniikoihin. Vuosikurssi koostuu teemallisista keskimäärin kahden viikon pituisista opetusjaksoista. Ensimmäisen vuosikurssin väriopetusta täydentää Josef Albersin värien vuorovaikutustutkimuksiin perustuva intensiivikurssi. Teknisiä taitoja opiskellaan kahden viikon intensiivisellä pohjustuskurssilla vierailevan opettajan johdolla.

I vuosikurssilta valitaan 10 – 13 opiskelijaa jatkamaan opintojaan II-IV vuosikursseille.

II VUOSIKURSSI

Toisella vuosikurssilla laajennetaan öljyvärimaalauksen materiaaliopin tuntemusta ja perehdytään myös maalaustaiteen muihin tekniikoihin. Sekä akvarelli- että temperamaalauksesta järjestetään kahden viikon intensiivikurssit vierailevien opettajien johdolla. Lisäksi ensimmäisellä vuosikurssilla annettua väriopetusta täydennetään kahden viikon intensiivisellä jatkokurssilla.

III VUOSIKURSSI

Kolmannen vuosikurssin päätavoite on kannustaa opiskelijaa omaehtoiseen työskentelyyn ja auttaa häntä löytämään oma käsialansa. Pääsääntöisesti kolmen opettajan vuorovaikutuksessa opiskelija joutuukin etsimään omat, henkilökohtaiset ratkaisunsa.

IV VUOSIKURSSI

Neljännen vuosikurssin opiskelijoiden työskentelyä ohjaavat yksilöllisesti erikseen nimettävät taiteilijat muutoin opiskelu on itsenäistä.

Lukuvuoden aikana järjestetään kaikille vuosikursseille yhteisiä seminaareja, joiden alustajina toimivat neljännen vuosikurssin opiskelijat esittelemällä kukin vuorollaan taustojaan ja työskentelyään. Tavoitteena on kehittää opiskelijan sanallisia taitoja: kykyä ilmentää ja jäsentää oman taiteensa sisältöä ja työskentelynsä lähtökohtia sekä synnyttää eri vuosikurssien välistä kriittistä taidekeskustelua.

Viimeinen opintovuosi huipentuu lopputyönäyttelyyn, merkiten käytännössä koko lukuvuoden kestävää näyttelyssä esitettävien teosten työstämistä ja ripustuksen suunnittelua.

Koulu tukee mahdollisuuksiensa mukaan opetusta täydentäviä opintomatkoja ja näyttelyvierailuja.

Vapaasta Taidekoulusta valmistuu vuosittain 10 – 13 opiskelijaa taidemaalarin ammattiin.

VASTAAVAT OPETTAJAT 2018 – 2019

Paavo Paunu ja Pauliina Turakka Purhonen, I vuosikurssi

Siiri Haarla ja Antero Kahila, II vuosikurssi

Jukka Korkeila ja Kimi Pakarinen, III vuosikurssi

VIERAILEVAT OPETTAJAT 2018 – 2019

Eeva Kokki, I vuosikurssi, materiaalioppi

Stiina Saaristo, I ja II vuosikurssi, piirustus

Aki Turunen, piirustus

Mikko Kallio, I vuosikurssi, piirustus

Anna Retulainen, I vuosikurssi, maalaus

Annu Kapulainen, I vuosikurssi, sommittelu

Sini Vihma, I ja II vuosikurssi, värioppi

Petri Hytönen, II vuosikurssi, akvarelli

Elina Merenmies, II vuosikurssi, tempera

TAIDEHISTORIAN LUENNOT (I – IV vuosikurssi)

Petra Lehtoruusu, Reittejä taiteen historiaan