Opiskelu käytännössä

OPISKELU VAPAASSA TAIDEKOULUSSA

Opiskelu Vapaan Taidekoulun kaikilla maalauksen vuosikursseilla on täysipäiväistä. Oppiminen etenee enemmän käytännöstä teoriaan kuin päinvastoin, ja siksi työskentely on itsenäistä ja vuosi vuodelta omaehtoisempaa. Kolmella ensimmäisellä vuosikurssilla opettaja on läsnä kahtena viikon neljästä maalauspäivästä. Perjantaisin on koko koulun yhteistä ohjelmaa: croquis-piirustusta klo 10 – 12 ja luento klo 13 – 15. Neljännellä vuosikurssilla itsenäisen työskentelyn tukena ovat lopputyönohjaajat.

ENSIMMÄINEN VUOSIKURSSI

Maanantaista torstaihin koulua on klo 9 – 15. Työskentelemään voi jäädä klo 16 saakka. Opetusta on 13 tuntia viikossa, mutta maalausopiskelun luonne edellyttää intensiivistä itsenäistä työskentelyä koululla silloinkin, kun opettaja ei ole paikalla. Vastuuopettajina toimivat kuvataiteilijat Pauliina Turakka Purhonen ja Paavo Paunu. Opetusta täydentävät piirustus-, materiaalioppi-, sommittelu- ja värioppijaksot. Opit myös tekemään itse maalauspohjia ja kiilakehyksiä. Ensimmäinen vuosikurssi antaa hyvät ja monipuoliset perusvalmiudet taidemaalarin ammattiin.

TOINEN JA KOLMAS VUOSIKURSSI

Vastuuopettajina toimivat toisella vuosikurssilla taidemaalarit Antero Kahila ja Pekka Hepoluhta ja kolmannella vuosikurssilla taidemaalarit Kimi Pakarinen ja Pirkko Rantatorikka.

Toisella vuosikurssilla on oikeus käyttää luokkatiloja klo 9 – 20. Opiskeluoikeus koskee myös viikonloppuja, kunhan viikonloppuopiskelijat muistavat laittaa nimensä ilmoitustaululla olevaan listaan ja muistavat noudattaa viikonloppua koskevia sääntöjä. Opetusta on 9 tuntia viikossa. Opiskelu on täysipäiväistä ja läsnäolo opetuspäivinä erityisen tärkeää.

Lukuvuoden opetusohjelmaan kuuluu akvarelli-, tempera- ja värikurssi. Akvarellikurssi järjestetään syksyllä ja tempera- ja värikurssit keväällä. Akvarellikurssia opettaa Petri Hytönen, temperakurssia Elina Merenmies ja värikurssia Sini Vihma.

NELJÄS VUOSIKURSSI

Neljännellä vuosikurssilla opiskelu ja työskentely ovat hyvin itsenäistä. Itsenäisen opiskelun lisäksi jokainen opiskelija saa valita itselleen yhden tai useamman lopputyönohjaajan, joka antaa yksityisopetusta.

Lukuvuoden aikana järjestetään kaikille vuosikursseille yhteisiä seminaareja, joiden alustajina toimivat neljännen vuosikurssin opiskelijat esittelemällä kukin vuorollaan työskentelyään. Tavoitteena on kehittää opiskelijan sanallisia taitoja: kykyä ilmentää ja jäsentää oman taiteensa sisältöä ja työskentelynsä lähtökohtia sekä synnyttää eri vuosikurssien välistä kriittistä taidekeskustelua.

Viimeisen opintovuoden huipentuma on lopputyönäyttely, jota oppilaat valmistelevat ja tuottavat koko lukuvuoden. Lopputyönäyttely antaa mahdollisuuden oppia järjestämään näyttelyitä itsenäisesti toimien.

POISSAOLOT

Läsnäolo koulussa on opiskelun kannalta erittäin tärkeää. Jos joudut olemaan poissa koulusta, muista ilmoittaa siitä toimistoon ja omalle opettajallesi. Pidempiaikaisia poissaoloja tulee erikseen anoa. Korkeintaan yhden vuoden poissaoloa voi hakea hyvällä syyllä. Pidempiaikaisia poissaoloja myönnetään vain erikoistapauksissa.

OPISKELIJOIDEN ETUUKSISTA

Kaikki opiskelijat saavat itselleen opiskelijakortin, joka oikeuttaa opiskelija-alennuksiin. HSL:n ja VR:n opiskelijaetuja varten täytyy hakea erikseen. HSL:n hakemuksen voi hakea täältä ja VR:n hakemuksen saa täältä.

Opiskelijat ovat oikeutettuja Kelan tukiin. Opintotodistuksia tukia varten voi pyytää toimistolta.

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Työturvallisuusohjeita

AIKATAULUT SYKSYLLE 2017

Opetusohjelma

Perjantaikalenteri

AIKATAULUT KEVÄÄLLE 2018

Opetusohjelma

Perjantaikalenteri