Helena Kangas

– Mikä on ollut parasta Vapaassa Taidekoulussa?

– On vaikea sanoa yhtä parasta asiaa Vapaassa Taidekoulussa, sillä näiden neljän vuoden aikana olen oppinut paljon: maalausteknisesti erityisesti öljyvärien käytön, jota en osannut ollenkaan ennen opiskelujani. Ammattitaitoiset opettajamme ovat antaneet uusia näkökulmia, aiheita ja ratkaisukeinoja työskentelyyni ja nämä opit tulevat varmasti käyttöön ammatillisessa maalauksessani. Vapaan Taidekoulun opiskelijat muodostavat myös ainutlaatuisen yhteisön, jonka kanssa olemme keskustelleet niin taiteesta ja filosofiasta kuin avokadon kasvatuksestakin. Myös opiskelutovereitteni antama palaute niin osana opetusta kuin vapaa-ajallakin on ollut minulle erittäin arvokasta taiteeni kehittymisen suhteen.


Taiteilijaesittely

Helena Kangas, 1989, Helsinki

“Maalausteni lähtökohtana on hetkellisyyden kuvaaminen; ne ovat vilkaisuja arkipäivään. Taiteeni kantavana tunnelmana on usein optimismi, kuinka juuri nyt kaikki voi olla täydellistä.

Aiheet syntyvät mielikuvista ja muistoista. Niiden realistiset yksityiskohdat ehkä unohtuvat, mutta aukot täyttyvät hetken tunnelmilla, jotka tulkitsen värien ja tekstuurien kautta. Käytän teoksia työstäessäni usein referenssikuvia ja yhdistelen niitä toisiinsa, mutta hyvin viitteellisesti. Teokseni esittävät, mutta jättävät tilaa tulkinnalle: ne yhdistelevät abstrakteja ja figuratiivisia elementtejä sekä symboliikkaa. 

Voimakkaat värikontrastit ja selkeät muodot ovat vahvasti osa taiteellista ilmaisuani. Maalausteni keskiössä on usein ihmis- tai eläinhahmo, mutta myös mielenkiintoni arkkitehtuurin ja designin kuvaukseen on selkeästi läsnä. Teokseni saavat aiheensa monesta eri maasta, mutta ovat tunnelmaltaan universaaleja.” – Helena Kangas

“Omavastuu-bling”, 2019, sekatekniikka printtikankaalle ja kovalevylle, 122 cm x 104 cm

 

Tutustu Helena Kankaan työhön:

instagram