Sasha Rotts

s. 1985, Leningrad
Asuu ja työskentelee Helsingissä | Bor och arbetar i Helsingfors | Lives and works in Helsinki


Sasha Rottsin tekstiiliteokset ja maalausinstallaatiot havainnollistavat hyvin sen, miten kuvantekemisen logiikka on aina kaksoisvalotusta. Näkökulmasta riippuen teokset ovat joko esittäviä tai abstrakteja, sillä keskeistä on kyky katsoa asioita jonakin, mutta ymmärtää toisen tavan olemassaolo.

 

Sasha Rotts textilverk och målningsinstallationer åskådliggör hur bilder alltid skapas med en logik som kan jämföras med dubbelexponering. Beroende på synvinkel är verken antingen föreställande eller abstrakta. Det centrala är förmågan att se något som en sak, och samtidigt förstå att det finns ett annat sätt att se.

– Juha-Heikki Tihinen


“Olen tutkinut kaiken, mitä Länsi voi tällä erää tarjota. Karistan tomun jaloistani ja poistun Lännestä. Tieni johtaa taiteen alkulähteelle – itään.”
– Natalya Goncharova

“Jag har undersökt allt som Västerlandet för tillfället kan erbjuda. Jag skakar stoftet från mina fötter och lämnar Västerlandet. Min väg leder rill konstens ursprung – Österlandet.”
– Natalia Goncharova

“I have studied everything that the West can give for now. I shake the dust from my feet and leave the West. My path is to the original source of all arts, to the East.”
– Natalya Goncharova

Sasha Rotts, A fragment from The Textile Painting series, 2020, fabric and threads, variable sizes

.

Lisää taiteilijasta | Mer om konstnären | More about the artist:

Sasharotts.com

Sasha Rotts Instagram