Yrkeshögskolan Novia och Fria Konstskolan inleder samarbete

Novia och Fria Konstskolan ser många nya möjligheter för samarbete inom bildkonstområdet i Helsingfors. 

Yrkeshögskolan Novia och Fria Konstskolan har ingått ett partnerskapsavtal som ger nya möjligheter för samarbete. Vapaa Taidekoulu – Fria Konstskolan är en erkänd privat konstskola, baserad i Helsingfors. Skolan står utanför det offentliga utbildningssystemet och representerar en unik form av specialiserad konstutbildning i Finland.

Studerande vid Fria Konstskolan ges från och med nästa år möjlighet att parallellt avlägga kurser inom Novias Öppna yrkeshögskoleutbildning. Studierna kan räknas till godo vid eventuella fortsatta studier inom Novias bildkonstutbildning som ges på svenska och engelska. Partnerskapet kan framöver öppna möjligheter för nya samarbets- och utbildningsprojekt.

Fria Konstskolan är en etablerad aktör inom konstsektorn i Finland och Novia har en bred palett av examensutbildningar inom konst och kultur. Det kommer att uppstå nya möjligheter att ordna olika typer av utställningar och konstnärliga produktioner. Partnerskapet ger nya möjligheter att stärka både det inhemska och nordiska samarbetet inom bildkonstsektorn.  Ökat samarbete mellan utbildningsaktörer inom konstområdet ger nya förutsättningar att stärka kvaliteten inom skolornas utbildningar.

”Jag ser mycket fram emot det här samarbetet. Fria Konstskolan har ett nätverk av välrenommerade aktiva bildkonstnärer som fungerar som lärare vid skolan. Det här är en styrka, liksom skolans långa tradition och välkända tidigare studerande”, säger Örjan Andersson, rektor vid Yrkeshögskolan Novia.

”Fria Konstskola har sedan starten på 1930-talet varit flerspråkig och internationell, så ett partnerskap med Novia för att stärka det nordiska samarbetet är väldigt naturligt för oss”, säger Fri Konstskolans rektor Elina Merenmies

” För oss är det viktigaste att möjliggöra att studerande kan studera måleri på heltid, och den målsättningen stärks genom samarbetet. Våra studerande får nya fördelar då de kan få till goda studier för eventuella fortsatta studier och vår förmåga att producera olika projekt kommer att växa, men vårt utbildningsprogram behöver inte förändras. Våra studerande fortsätter, på bästa sätt, fokusera på måleri i Helsingfors kabelfabrik, under ledning av de bästa lärarna,” fortsätter Merenmies.

 

För mera information kontakta:

Yrkeshögskolan Novia
rektor Örjan Andersson, tel. 050 527 2286

Vapaa Taidekoulu – Fria Konstskolan,
rektor Elina Merenmies, tel. 040 1655 609
förvaltningschef Meri Karppanen, tel. 040 922 3171

Foto: Virppi Venell

I bilden Örjan Andersson, Meri Karppanen och Elina Merenmies.