Vermeeriana-säätiön Aïda Alliman -apurahahaku nyt avoinna

Vermeeriana-säätiö myöntää vuosittain Aïda Alliman -apurahan Vapaasta Taidekoulusta valmistuneelle taiteilijalle. Vuoden 2022 apurahahaku on avoinna maaliskuun ajan ja sulkeutuu 31.3.2022 klo 24:00.

Apuraha voidaan myöntää iältään 30 – 50-vuotiaalle Vapaasta Taidekoulusta valmistuneelle taiteilijalle taiteelliseen työskentelyyn sekä näyttelyn järjestämiseen tai henkilökohtaisten elinkustannusten kattamiseen. Apuraha on suuruudeltaan 20 000 Sveitsin frangia eli noin 19 300 euroa maksuajankohdan valuuttakurssista riippuen.

Hakemukset arvioi toimikunta, johon kuuluu Vapaan Taidekoulun hallituksen puheenjohtaja, Vapaan Taidekoulun rehtori, Vermeeriana-säätiön edustaja sekä kolme Vapaan Taidekoulun hallituksen ja kannatusyhdistyksen nimeämää asiantuntijaa.

Viime vuonna apuraha myönnettiin Inkeri Halmeelle, joka on valmistunut Vapaasta Taidekoulusta vuonna 2020.

Apurahaa voi hakea täällä maaliskuun 1. päivästä lähtien.

Artikkelikuva Virppi Venell.