Ateljeeluokka, Silja Uuttulan ja Johanna Lindholmia työtila. Valokuva Virppi Venell.

Kuvataidekoulutuksen ja kasvatuksen Visio 2030 valmistui – mukana työssä Vapaan Taidekoulun rehtori Elina Merenmies

Taideyliopiston Kuvataideakatemian vetämä Kuvataidekoulutuksen ja kasvatuksen Visio 2030 -hanke on saatu päätökseen ja visio on julkaistu. Vapaan Taidekoulun rehtori, taidemaalari Elina Merenmies oli mukana hankkeen ydinryhmässä.

Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visiotyön tavoitteena on rakentaa kuvataiteen koulutuskentän eri osapuolten yhteinen näkemys koulutuksen kehittämistarpeista, tavoitteista ja toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Noin vuoden kestäneen visiotyön tulokset julkistettiin marraskuun puolivälissä.

Visio 2030 sisältää lyhyen aikavälin toimenpiteitä, vuoteen 2030 mennessä toteutettavia alan rakenteellisia uudistuksia sekä tulevaisuuteen kurkottavia suuntia, joita kohti otetaan askelia kuluvalla vuosikymmenellä.

Mukana hankkeessa on ollut kuvataiteilijoita, kuvataideopettajia ja kuvataiteen opiskelijoita sekä alan järjestöt.

Elina Merenmies pitää valmistunutta visiota hyvänä, mutta korostaa työn olevan vasta alussa: “On tärkeää jatkaa yhteistyötä ja vahvistaa alan yhteistä toimintaa.”


Mikä Visio 2030?

Tavoitteena on vahvistaa kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen asemaa, vaikuttavuutta ja edelläkävijyyttä meillä ja maailmalla.

Päätavoitteita

  • Kuvataide ja kuvataidekasvatus kuuluu jokaiselle yhdenvertaisesti. Osallisuus ja osallistuminen korkealaatuiseen kuvataideopetukseen, -kasvatukseen ja kuvataiteen harrastamiseen
  • Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen tulee olla pedagogisesti korkealaatuista ja saavutettavaa.
  • Kuvataideopetus ja kasvatus luovat perustaa luovien alojen kestävälle taloudelle sekä hyvinvoivalla ja demokraattiselle yhteiskunnalle.

Lataa julkaisu: Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen Visio 2030 PDF
Lue lisää hankkeesta: Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visio 2030 Taideyliopiston sivuilla


Uutisen kuva on Vapaan Taidekoulun ateljeeluokasta ja siinä näkyy keväällä 2022 valmistuneiden Silja Uuttulan ja Johanna Lindholmin teoksia. Kuvan otti Virppi Venell.