Mimosa Isomäki

Taiteilijaesittely: Mimosa Isomäki


 

Mimosa Isomäki, Held me, 2022, öljy kankaalle, 100cm x 100 cm. Kuva: Virppi Venell

Mimosa Isomäki, Held me, 2022, öljy kankaalle, 100cm x 100 cm. Kuva: Virppi Venell

Minkälainen taide kiinnostaa sinua?

Maalaaminen on usein hyvin tunteellinen prosessi. Monesti gallerioita kierrellessä reagoin vahvimmin maalauksiin, jotka ovat rehellisen tunteellisia ja kömpelöitä. Olen kiinnostunut taiteesta, joka tekee tilaa tietynlaiselle sotkuiselle herkkyydelle ympäristössä, jossa selviäminen vaatii välillä sen radikaalia tukahduttamista.

Onko jotain mitä haluaisit sanoa itsellesi neljä vuotta takaperin hakiessasi Vapaaseen, koskien sitä mitä odottaa taidemaalariopinnoilta?

Instituution suojassa on suhteellisen turvallista työskennellä ja maalauksen opiskeleminen Vapaassa on arvokasta aikaa, josta kannattaa ottaa kaikki irti. Koulu-ympäristö voi vaikuttaa paljon ajatteluun maalaamisesta. Ehkä tärkeintä on taito pysyä avoinna kaikelle, mutta osata joskus myös antaa palautteen mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos ja luottaa vain siihen omaan juttuun.


Juha-Heikki Tihinen:

Mimosa Isomäki on ollut viime aikoina kiinnostunut rakennustyömaista, sekä pressuista että rakennusjätteestä. Hän etsiskelee kiinnostavalta tuntuvia paikkoja ja valokuvaa niitä. Rakennuspaikan sekasorrosta voi poimia omansa kiinnostuksiensa perusteella, ja näistä poimimistaan ideoista taas hän luo oman järjestyksensä maalauksen muodossa. Kuluneisuus, likaantuneet pinnat ja erilaiset kerrostumat kiinnostavat taiteilijaa, joka havainnoi urbaanin kokemuksen lieve- tai katveilmiöitä.

Isomäen urbaani maisema antaa toisen kuvan kaupungin rakentumisesta kuin arkkitehtuurihavainnekuvien ikuisen kesän ja täydellisen siistitty mallinnus. Rakennusmateriaalin ja -työmaan luonne ei-paikkana on myös aspekti, joka linkittyy katsomiskokemukseen Isomäen maalausten äärellä, joissa erilaiset visuaaliset maailmat seurustelevat keskenään tasa-arvoisesti. Valmiit maalaukset ovat materiaalisia objekteja, ja niiden erilaiset kerrostumat viittailevat eriaikaisiin ja -laisiin kokemuksiin ja muistumiin.

 

 


Mimosa Isomäki, Give it time, 2022, Öljy kankaalle, 40 × 36,5 cm. Kuva Virppi Venell

Mimosa Isomäki, Give it time, 2022, Öljy kankaalle, 40 × 36,5 cm. Kuva Virppi Venell

Mimosa Isomäki, And so, 2022, Sekatekniikka kankaalle, 100 × 100 cm. Kuva: Virppi Venell

Mimosa Isomäki, And so, 2022, Sekatekniikka kankaalle, 100 × 100 cm. Kuva: Virppi Venell

Takaisin Vapaa ’23 taiteilijaesittelyihin