Laura Nenonen

Taiteilijaesittely: Laura Nenonen


Juha-Heikki Tihinen:

Laura Nenonen on aloittanut sarjallisen työskentelyn, jossa teoksien ei tarvitse olla yhteneväisiä ulkoasultaan. Lähtökohtana ovat taiteilijalle merkitykselliset esineet, joiden avulla Nenonen luo eräänlaisia henkilökohtaisia symboleja, jotka katsojan silmissä kantavat merkitystä – mutta millaista, ei ole keskeisin kysymys – vaan pikemminkin taiteilijan ele, joka nostaa jonkin arkipäiväisen uuteen valoon.

Taiteilija rakentaa teoksistaan monikerroksisia kokonaisuuksia, joissa henkilökohtaiset ja yleiset ainekset sekoittuvat keskenään. Omakohtainen lähtökohta ei ole katsojalle itsestäänselvyys, mutta sen olemassaolon voi hahmottaa ja se herättää kysymyksiä katsojan mielessä. Esimerkiksi tennismailan symboliikka voi laajentua peliin ja leikkiin, tai linkittyä peileihin, joita tennismaila muistuttaa muodoltaan. Tällöin yksityinen symboli on tullut moninaisten tulkintamahdollisuuksien maailmaan ja assosioituu tätä kautta mitä erilaisimpiin yhteyksiin. Maalauksen ohella taiteilijalla on laaja kokemus esitystaiteesta, joka on saanut jatkoa hänen performansseissaan.


Laura Nenonen, Kaikki Isäni lahjat III, 2022, Öljyväri kankaalle, 75 × 60 cm. Kuva: Virppi Venell

Laura Nenonen, Kaikki Isäni lahjat III, 2022, Öljyväri kankaalle, 75 × 60 cm. Kuva: Virppi Venell

Laura Nenonen, Vapaan Taidekoulun ateljeetila. Kuva: Virppi Venell

Laura Nenonen, Vapaan Taidekoulun ateljeetila. Kuva: Virppi Venell

Takaisin Vapaa ’23 taiteilijaesittelyihin