Entries by Vapaa Taidekoulu

Kaisla Pohjalaisen näyttely Galleria Vaagassa 21.11. asti

Kaisla Pohjalainen | Sight=Touch 1.11.-21.11.2021 | Galleria Vaaga “Katsominen ja koskettaminen. Kun pari kuukautta sitten koitin lukea paljon taidehistoriaa, pakata sitä päähäni, törmäsin katkelmaan Cézannesta. Merleau-Ponty kirjoitti 1945: ”He wanted to see and sense the objects he was painting, rather than think about them. Ultimately, he wanted to get to the point where ’sight’ was […]

Taiteilijaryhmä Vapaasta Taidekoulusta esittäytyy Tukholmassa – monitaiteellinen näyttely tutkii kasvikunnan ja ihmisten suhdetta

Half Plants – Half Humans on kymmenen Vapaasta Taidekoulusta vuonna 2020 valmistuneen taidemaalarin yhteisnäyttely Tukholman Kummelholmenin taidehallissa. Ryhmän Tukholman-näyttelyn piti alun perin olla osa Vapaan Taidekoulun 85-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa kesäkuussa 2020. Koronapandemian useasti siirtämä näyttely toteutuu viimein, ja avajaisia vietetään 6.11.2021. Näyttelyn on kuratoinut taidemaalari Kim Somervuori. Näyttelyssä on esillä Inkeri Halmeen, Benjamin Kassisen, Noora Kauniston, Matilda […]

Sasha Rotts

s. 1985, Leningrad Asuu ja työskentelee Helsingissä | Bor och arbetar i Helsingfors | Lives and works in Helsinki Sasha Rottsin tekstiiliteokset ja maalausinstallaatiot havainnollistavat hyvin sen, miten kuvantekemisen logiikka on aina kaksoisvalotusta. Näkökulmasta riippuen teokset ovat joko esittäviä tai abstrakteja, sillä keskeistä on kyky katsoa asioita jonakin, mutta ymmärtää toisen tavan olemassaolo.   Sasha […]

Benjamin Kassinen

s. 1987, Helsinki Benjamin Kassisen maalauksissa ihmisten kuvat linkittyvät toisiinsa, mistä syntyy jonkinlainen Jorgé Luis Borgesin monimielisistä maailmoista muistuttava ihmismaisema, jossa erilaiset aavistukset ja muistot sekoittuvat toisiinsa kehollisella tavalla. On kuin uneksisi olevansa valveilla. I Benjamin Kassinens målningar är bilderna av människor sammankopplade med varandra, vilket ger upphov till människolandskap som påminner om Jorge Luis […]

Inkeri Halme

s. 1985, Salo Inkeri Halmeen maalaukset tuntuvat käsittelevän näkemisen ja sen ymmärtämisen logiikkaa. Milloin ja mistä representaatio saa alkunsa ja milloin symboli syntyy, tuntuu Halme kysyvän teos teokselta. Hänen teoksensa käsittelevät jotakin katsomisen reunaehtoja, joista tulee katsomiskokemuksen keskeisin, ehkä kuitenkin aina pakeneva, luonnehdinta. Inkeri Halmes målningar verkar handla om själva seendet och den logik som […]

Kati Sankala

s. 1982, Lahti Kati Sankalan maalaukset ovat kuin visuaalisessa välimaastossa, jossa käsin kosketeltava ja käsitteellinen leikkivät toistensa kanssa. Näkyviin ilmestyvän tunnistaminen tai ainakin suhteen luominen aikaan saa sen, että katsova minä tulee sinuiksi katsomansa kanssa. Sankalan maalaukset kartoittavat kykyämme herkistyä tälle tapahtumalle. Kati Sankalas målningar befinner sig i ett visuellt gränsland där det konkreta och […]

Tommi Pasanen

s. 1991, Helsinki Tommi Pasasen maalaukset assosioituvat niin abstraktin ilmaisun, katutaiteen kuin 1980-luvun monimielisen – ja -puolisen maalaustaiteen suuntiin. Niissä pigmenttien ja pintojen välinen suhde herättää musiikillisia mielikuvia, mutta tällä erää enemmän samplaamisen kuin sinfonisen ilmaisun merkeissä. Tommi Pasanens målningar väcker associationer till abstrakta uttryck, gatukonst och 1980-talets mångtydiga och mångsidiga måleri. Pigmentens och ytornas […]

Matilda Keränen

s. 1996, Helsinki Matilda Keräsen teokset seurustelevat suurten ja konkreettistenkin teemojen kanssa, joita voivat olla toivon kaltainen tulkinnoille avoin tunne tai sitten vuori, joka on sekä selkeä asia että pakeneva käsite. Installaatiossaan taiteilija voi esitellä esimerkiksi tekstiilikäärön, joka on sitä, mutta myös poissaolevan kehon kirkas kuva. I sina verk behandlar Matilda Keränen både stora och […]

Noora Kaunisto

s. 1984, Helsinki Noora Kauniston maalauksissa erilaiset rakenteelliset ja esittävät ainekset luovat yhdessä monisyisiä kokemuksia, joissa katse kuljeskelee rauhassa, kunnes kohtaa läpäisevän kohdan ja huljahtaa toiseen todellisuuteen aivan kuin suolla tai mielikuvamatkaillessa. Taiteilijan siveltimenjälki on välillä rauhoittavaa ja välillä hyvin stimuloivaa. I Noora Kaunistos målningar skapar strukturella och föreställande inslag mångfasetterade upplevelser. Blicken rör sig […]

Anna Kurki

s. 1990, Siuntio Anna Kurki liittää teoksensa suremisen prosesseihin ja niihin liittyviin harjoituksiin. Taiteilijan Arkkienkeli Mikael/Pegasos on hyvä esimerkki siitä, miten Kurjen viiva tuottaa spekulatiivista filosofiaa kuvataiteellisessa muodossa. Viiva ehdottaa ja kysyy saman aikaisesti, ollen sekä läsnä että kertoo poissaolevasta. Anna Kurki förenar sina verk med sörjandets processer och övningar som relaterar till dem. Verket […]