Kouluun hakeminen

Scroll down for English

 • Ilmoittautuminen kevään 2023 valintakurssille on avoinna
 • Ilmoittautuminen päättyy 15.5.2023
 • Valintakurssi järjestetään 29.5.–2.6.2023
 • Valintakurssille ilmoittaudutaan tästä linkistä

Vapaan Taidekoulun opiskelijaksi haetaan maksullisella valintakurssilla. Opiskelijat valitaan kurssin töiden ja työskentelyn perusteella ensimmäiselle vuosikurssille, jolla vuosittain aloittaa n. 25 opiskelijaa. Ensimmäisen vuosikurssin keväällä opiskelijoista n. 14 henkeä valitaan jatkamaan koulussa toiselle vuosikurssille ja taidemaalariksi valmistavaan kokonaisuudessaan nelivuotiseen koulutukseen. Vapaasta Taidekoulusta valmistuu vuosittain n. 10-14 taidemaalaria.

Vapaan Taidekoulun taidemaalariopiskelijoille kertyy myös Novian avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteitä.

Huom! Jos olet syntynyt vuonna 2006 (tai 2005) ja päättänyt peruskoulusi keväällä 2022 tai sen jälkeen, sinua todennäköisesti koskee laajennettu oppivelvollisuus. Vapaassa Taidekoulussa ei voi suorittaa oppivelvollisuutta, mutta myös laajan velvollisuuden piirissä olevat voivat opiskella Vapaassa Taidekoulussa tietyin erityistoimin. Pyydämme vuonna 2006 tai sen jälkeen syntyneitä hakijoita ja/tai heidän huoltajiaan olemaan yhteydessä hallintojohtaja Meri Karppaseen ennen päätöstä hakea Vapaaseen Taidekouluun: meri.karppanen(at)vapaataidekoulu.fi / 040 922 3171.

Valintakurssi

Seuraava viikon mittainen valintakurssi järjestetään 29.5.–2.6.2023 Kaapelitehtaalla ja sen ympäristössä Helsingissä. Kurssin hinta on 215 euroa. Kouluun ei voi hakea osallistumatta valintakurssille.

Valintakurssipäivät ovat kestoltaan klo 9–15 tai 10–16. Tarkka aikataulu vahvistuu lähempänä ajankohtaa. Valintakurssilla tehdään maisemamaalausta ja sen ohjaajina toimivat koulun rehtori Elina Merenmies sekä kahdesta neljään muuta kuvataiteilijaa, joiden nimet julkaistaan myöhemmin.

Valintakurssille tulee tuoda mukanaan alapuolella mainittu ennakkotehtävä.

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2023

Oma tila ja identiteetti


Hakuohjeet

 • Täytä hakulomake: Ilmoittautumislomake Vapaan Taidekoulun ammattiopintoihin ma 15.5.2023 mennessä.
 • Kurssimaksu (215 €) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Voit maksaa verkkopankissa, luotto- tai maksukortilla, mobiilimaksuna tai valita laskun, jolle saat maksuaikaa.
 • Saat ohjeen ennakkotehtävän tekemiselle tammi-helmikuun aikana. Tuo ennakkotehtävä mukanasi valintakurssin ensimmäisenä päivänä.
 • Saat työskentelyohjeet kurssin ensimmäisenä päivänä koululla. Ethän tuo mukanasi portfoliota tai muita työnäytteitä, vain ohjeen mukainen ennakkotehtävä.

Ohjeet valintakurssille


Saapuminen

Käynti koulun tiloihin Kaapelitehtaalle on osoitteesta Tammasaarenkatu 2, DEF-portaasta. Olemme ensimmäisenä päivänä sinua vastassa puoli tuntia ennen kurssin alkua. Varaudu pitämään tavarasi koko päivän mukanasi!

Kurssin sisältö

Kurssilla tehdään pääasiassa maisemamaalaustehtäviä. Työskentely tapahtuu ulkona. On syytä varustautua sateen varalta veden pitäviin vaatteisiin. Huomioithan, että ulkona maalatessa, paikallaan pysytellessä, voi tulla kylmä, vaikka sää tuntuisikin jo ulkoillessa keväiseltä! Ota siis mukaan lämpimiä vaatteita ja mahdollisesti lämpöä eristävä istuinalusta tai kevyt taittotuoli. Toisaalta hellesäällä on hyvä varautua päähineellä ja muulla aurinkosuojalla.

Välineet

 • Paperit sisältyvät kurssin hintaan
 • Ota mukaasi hiiltä ja sen lisäksi joko vesivärit, guassit tai akryylivärit. Öljyvärien käyttö on kielletty.
 • Ota mukaasi taustapahvi (n. 60 cm x 80 cm), jolle kiinnitetään teipillä paperit, joille tehtäviä työstetään. Pahvin tulee olla sellainen, että se ei mene heti muhjuksi, jos vaikka lasket sen hetkeksi kosteaan maahan, mutta toisaalta sen verran kevyt, että jaksat kantaa sitä mukanasi.
 • Ota mukaasi myös lasipurkki vettä varten, suihkepullo ja sieni, maalarinteippiä ja luonnoslehtiö tai -paperia sekä säämiskä ja fiksatiivia hiilityöskentelyä varten.

Kurssipalaute

Valintakurssin jälkeen ei anneta erillistä palautetta tai kritiikkiä. Opettajat antavat kritiikkiä kurssin aikana.

Valinnat ja niistä tiedottaminen

Kaikille valintakurssille osallistuneille ilmoitetaan kurssin tulokset omalta osalta viimeistään 14.6.2023. Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 30.6.2022.

Applying to the school


 • Registration for Free Art School admission course 2023 is open
 • Registration closes on 15 May 2023
 • The admission course takes place from 29 May until 2 June 2023
 • You can sign up via this link

You can apply to the Free Art School with an admission course that costs 215 €. The study language of the school is Finnish, but you don’t have to have fluent Finnish to study with us. During the years we’ve had many students complete the studies while learning Finnish.

Students are selected for the first study year on the basis of an admission course. An average of 25 students start studying at Free Art School each year. In the spring of the first year, about 14 of the students are selected to continue in the school for the second year – and for the full four-year training to be a painter. About 10–14 painters graduate from Free Art School yearly.

Students of Free Art School gain also ECTS study credits of Novia open UAS.

Admission course

The next admission course will take place from 29 May until 2 June at the Cable Factory and its surroundings in Helsinki. The price of the course is 215 euros. It is not possible to apply to the school without attending the admission course.

Course days last about 6 hours per day, from approximately 9 am to 3 pm, or 10 am to 4 pm. The final schedule is published before the course starts. The admission course will concentrate on landscape painting and is supervised by the school’s headmaster Elina Merenmies and painters, whose names will be published later in spring.

When arriving to the admission course, please bring with you the preliminary assignment presented below.

PRELIMINARY ASSIGNMENT 2023

My space and identity

Paint what you are and/or a space, area, landscape, a place, in where you are, you would be.

Technique: watercolor, tempera, gouache or acrylic.

Maximum size: A3

The preliminary assignments must be brought with you to the admissions course and will be collected on the first morning of the course.


Application instructions

 • Please fill out the registration form latest by the 15th of May 2023.
 • The course fee (215 €) is paid immeditely after filling out the form. You can pay via bank transfer, payment card, credit card, mobile payment, or choose to receive an invoice, for which you will get payment time.
 • You will receive instructions for preparing the pre-assignment during January-February. Bring the pre-assignment with you on the first day of the admission course.
 • You will receive work instructions on the first day of the course at school. No portfolio is required.

Instructions for the admission course


Arrival

Free Art School is located at the Cable Factory, Helsinki.  The School’s address is Tammasaarenkatu 2, stairway DEF. We will meet you downstairs half an hour before the course start on the first course day. Please be prepared to keep your stuff with you all day!

Content of the course

The course mainly concentrates on landscape painting assignments. Work takes place outdoors. Please be sure to prepare for rainy weather with waterproof clothing. Please note that it can feel very cold outside while staying still and painting, even though the weather might seem spring-like during normal outdoor activities. Please bring warm clothes and possibly a sitting pad with thermal insulation or even a light, foldable chair. If weather is very warm, it is good to have sun protection.

Artists’ equipment

 • Papers are included in the course price
 • Bring charcoal and one or more of the following: watercolors, gouaches or acrylic paints. The use of oil paints is prohibited.
 • Bring a backing cardboard (60 cm x 80 cm) with tape to secure the papers on which the tasks are to be processed. The cardboard should sturdy enough to be able to take some humidity for example from placing it on moist ground for a while, but on the other hand light enough that you can carry it with you during the course.
 • Also bring a glass jar for water, a spray bottle and sponge, masking tape and sketch pad or paper, as well as chamois and fixative for charcoal work.

Course feedback

No separate feedback or critique will be given after the admission course. Teachers give critique during the course.

Selection and communication

All participants in the selection course will be notified of the course results on 14 June 2023 latest. The place of study must be accepted no later than 30 June 2022.