Opiskelu käytännössä

Työskentely ja opetus


Lukuvuosi 2023–2024

  • Syyslukukausi alkaa 11.9.2023 ja päättyy 15.12.2023
  • Kevätlukukausi alkaa 8.1.2024 ja päättyy 31.5.2024

Opiskelu on täysipäiväistä ja viikkotunteja on noin 30. Maanantaista torstaihin I–III vuosikurssit työskentelevät yhden tai useamman vastaavan opettajan johdolla. Opetus täydentyy vierailevien opettajien vetämillä periodeilla. IV vuosikurssin opiskelijat tekevät itsenäistä ateljeetyöskentelyä valittujen kuvataiteilijoiden tai muiden asiantuntijoiden ohjauksessa.

Perjantain ohjelma sisältää kaikille maalausluokille yhteiset IV vuosikurssin opiskelijoiden alustamat seminaariluennot, taide- ja kulttuuriaiheiset luennot ja taiteilijaesittelyt sekä elävän mallin, erityisesti croquis–piirustuksen. Luennoitsijat ovat taide- ja kulttuurialan asiantuntijoita sekä taiteilijoita.

Kymmenenä torstaiaamuna opetusohjelmassa on taidehistorian luentoja. Taidehistorian luennot ovat pakollisia kaikille II, III ja IV -vuosikurssien opiskelijoille, ja vapaaehtoisia I vuosikurssin eli taidemaalauksen valmistavien opintojen opiskelijoille. Jatkamaan valituille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet taidehistorian luentokokonaisuuden ensimmäisenä opintovuonna, voidaan siten myöntää vapautus samaa aikakautta käsittelevän taidehistorian kokonaisuuden suorittamisesta myöhemmin, käytännössä heidän neljäntenä opintovuonnaan.

Vapaasta Taidekoulusta valmistuu vuosittain n. 9–14 opiskelijaa taidemaalarin ammattiin.

Koulun opetussuunnitelmasta ja opettajien rekrytoinnista vastaa rehtori Elina Merenmies.

I VUOSIKURSSI

Ensimmäisellä vuosikurssilla perehdytään kuvallisen ajattelun perusteisiin. Piirustuksella on tärkeä rooli opetuksessa. Maalauksen perusasioita opiskellaan havainnon pohjalta. Perehdytään öljyvärimaalauksen tekniikoihin. Vuosikurssi koostuu teemallisista keskimäärin kahden viikon pituisista opetusjaksoista. Ensimmäisen vuosikurssin väriopetusta täydentää Josef Albersin värien vuorovaikutustutkimuksiin perustuva intensiivikurssi. Opintoihin sisältyy sommittelun peruskurssi. Materiaalioppia opiskellaan kahden viikon intensiivisellä pohjustuskurssilla.

I vuosikurssin n. 25 opiskelijasta valitaan n. 12-14 opiskelijaa jatkamaan opintojaan II–IV vuosikursseille.

Vapaan Taidekoulun ensimmäisen vuosikurssin suorittaneet saavat todistuksen taidemaalauksen valmistavien opintojen suorittamisesta. Toiselle vuosikurssille jatkavat opiskelijat suorittavat neljän vuoden aikana taidemaalauksen ammattiopinnot.

II VUOSIKURSSI

Toisella vuosikurssilla laajennetaan öljyvärimaalauksen materiaaliopin tuntemusta ja perehdytään myös maalaustaiteen muihin tekniikoihin. Sekä akvarelli- että temperamaalauksesta järjestetään kahden viikon intensiivikurssit vierailevien opettajien johdolla. Lisäksi ensimmäisellä vuosikurssilla annettua väriopetusta täydennetään kahden viikon intensiivisellä jatkokurssilla. Opintoihin sisältyy sommittelun jatkokurssi.

III VUOSIKURSSI

Kolmannen vuosikurssin päätavoite on kannustaa opiskelijaa omaehtoiseen työskentelyyn ja auttaa häntä löytämään oma käsialansa. Pääsääntöisesti kolmen opettajan vuorovaikutuksessa opiskelijaa tuetaan etsimään omat, henkilökohtaiset ratkaisunsa. Kolmannella vuosikurssilla opiskelija oppii taiteellisen työskentelyn ohella myös käytännön taitoja taiteilijana toimimisessa sekä taiteilijan roolista yhteiskunnassa.

IV VUOSIKURSSI

Neljännen vuosikurssin opiskelijoiden työskentelyä ohjaavat yksilöllisesti erikseen nimettävät taiteilijamentorit. Muutoin opiskelu on itsenäistä.

Lopputyöprosessiin kuuluvat seminaarikeskustelut, joiden alustajina toimivat neljännen vuosikurssin opiskelijat. Tavoitteena on kehittää opiskelijan sanallisia taitoja: kykyä ilmentää ja jäsentää oman taiteensa sisältöä ja työskentelynsä lähtökohtia sekä synnyttää laadukasta taidekeskustelua. Myös toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat osallistuvat keskustelupaneeleihin.

Viimeinen opintovuosi huipentuu lopputyönäyttelyyn. Käytännössä koko viimeinen lukuvuosi kuluu suurelta osin näyttelyteosten työstämisen ohella näyttelyn käytännön järjestelyn – viestinnän, ripustamisen suunnittelun, rahoituksen hankkimisen yms. parissa.