Opiskelu käytännössä

OPISKELU VAPAASSA TAIDEKOULUSSA

Opiskelu Vapaan Taidekoulun kaikilla maalauksen vuosikursseilla on täysipäiväistä. Oppiminen etenee enemmän käytännöstä teoriaan kuin päinvastoin, ja siksi työskentely on itsenäistä ja vuosi vuodelta omaehtoisempaa. Kolmella ensimmäisellä vuosikurssilla opettaja on läsnä kahtena viikon neljästä maalauspäivästä. Perjantaisin on koko koulun yhteistä ohjelmaa: croquis-piirustusta klo 10 – 12 ja luento klo 14 – 15.30. Neljännellä vuosikurssilla itsenäisen työskentelyn tukena ovat lopputyönohjaajat.

ENSIMMÄINEN VUOSIKURSSI

Maanantaista torstaihin koulua on klo 9 – 15. Työskentelemään voi jäädä klo 17 saakka. Opetusta on 13 tuntia viikossa, mutta maalausopiskelun luonne edellyttää intensiivistä itsenäistä työskentelyä koululla silloinkin, kun opettaja ei ole paikalla. Vastuuopettajina toimivat kuvataiteilijat Pauliina Turakka Purhonen ja Elina Merenmies. Opetusta täydentävät piirustus-, materiaalioppi-, sommittelu- ja värioppijaksot. Opit myös tekemään itse maalauspohjia ja kiilakehyksiä. Ensimmäinen vuosikurssi antaa hyvät ja monipuoliset perusvalmiudet taidemaalarin ammattiin.

TOINEN JA KOLMAS VUOSIKURSSI

Vastuuopettajina toimivat toisella vuosikurssilla kuvataiteilijat Aki Turunen ja Siiri Haarla ja kolmannella vuosikurssilla kuvataiteilijat Aura Hakuri ja Jukka Korkeila.

Toisella vuosikurssilla on oikeus käyttää luokkatiloja vapaasti aikataulujensa mukaan.  Opetusta on 9 tuntia viikossa. Opiskelu on täysipäiväistä ja läsnäolo opetuspäivinä tärkeää.

Lukuvuoden opetusohjelmaan kuuluu akvarelli-, tempera- ja värikurssi. Akvarellikurssi järjestetään syksyllä ja tempera- ja värikurssit keväällä.

NELJÄS VUOSIKURSSI

Neljännellä vuosikurssilla opiskelu ja työskentely ovat hyvin itsenäistä. Itsenäisen opiskelun lisäksi jokainen opiskelija saa valita itselleen yhden tai useamman lopputyönohjaajan, joka antaa yksityisopetusta.

Lukuvuoden aikana järjestetään kaikille vuosikursseille yhteisiä seminaareja, joiden alustajina toimivat neljännen vuosikurssin opiskelijat esittelemällä kukin vuorollaan työskentelyään. Tavoitteena on kehittää opiskelijan sanallisia taitoja: kykyä ilmentää ja jäsentää oman taiteensa sisältöä ja työskentelynsä lähtökohtia sekä synnyttää eri vuosikurssien välistä kriittistä taidekeskustelua.

Viimeisen opintovuoden huipentuma on lopputyönäyttely, jota oppilaat valmistelevat ja tuottavat koko lukuvuoden. Lopputyönäyttely antaa mahdollisuuden oppia järjestämään näyttelyitä itsenäisesti toimien.

POISSAOLOT

Läsnäolo koulussa on opiskelun kannalta erittäin tärkeää. Jos joudut olemaan poissa koulusta, muista ilmoittaa siitä toimistoon ja omalle opettajallesi. Pidempiaikaisia poissaoloja tulee erikseen anoa. Korkeintaan yhden vuoden poissaoloa voi hakea hyvällä syyllä. Pidempiaikaisia poissaoloja myönnetään vain erikoistapauksissa.

OPISKELIJOIDEN ETUUKSISTA

Kaikki opiskelijat voivat hankkia opiskelijakortin, joka oikeuttaa opiskelija-alennuksiin. HSL:n sekä VR:n ja Matkahuollon opiskelijaetuja täytyy hakea erikseen. Koulun toimistosta saat tarvittavat lomakkeet.

Opiskelijat ovat oikeutettuja Kelan opintotukeen, mutta eivät Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukeen. Opintotodistuksia tukia varten voi pyytää toimistolta.