Vapaan Taidekoulun säännöt

Tutkinto-opiskelijat

Vapaassa Taidekoulussa opiskellaan yksivuotisissa valmistavissa taidemaalarin ammattiopinnoissa sekä yhteensä nelivuotisissa (sisältäen ensimmäisen, valmistavan opintovuoden) taidemaalarin ammattiopinnoissa. Koulun opiskelijat ilmoittautuvat läsnäoleviksi opiskelijoiksi kunkin vuoden heinäkuun loppuun mennessä, ja siten sitoutuvat opintoihin sekä lukukausimaksuihin.

Opiskelu on täysipäiväistä (n. 30 h / vko, 36 viikkoa vuodessa). Opiskelijoilta edellytetään vähintään 80 % läsnä oloa.

Vapaassa Taidekoulussa ei suvaita minkäänlaista kiusaamista, syrjintää tai häirintää missään muodossa, vaan kunnioitamme jokainen toisiamme – niin muita opiskelijoita, opettajia, ohjaajia, luennoitsijoita, malleja, toimiston henkilökuntaa, koulun siisteydestä huolehtivia sekä kaikkia muitakin koulun tiloissa työskenteleviä tai vierailevia.

Kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän vastainen ohjeistus toimitetaan kaikille Vapaassa Taidekoulussa opiskeleville.

Avoimet, maksulliset kurssit

Ilmoittautuminen kurssille on sitova. Halutessasi voit peruuttaa ilmoittautumisen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua ilman maksuseuraamuksia. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Hyväksyttävästä syystä (sairaus tai muu ylitsepääsemätön este) voi kurssiosallistumisen perua ottamalla yhteyttä hallintojohtajaan.