Opiskelu

Vapaan Taidekoulun taidemaalarin ammattiin valmistavien opintojen kesto on neljä vuotta. Opiskelijoiden alaikäraja on 16 vuotta, yläikärajaa ei ole. Opetuskieli on suomi. Opiskelijamme ovat oikeutettuja Kelan opintoetuuksiin, paitsi eivät koulumatkatukeen. Vapaan Taidekoulun opiskelijat voivat liittyä OSKU RY:hyn ja he ovat oikeutettuja mm. HSL:n, VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksiin.

Huom! Jos olet syntynyt vuonna 2006 (tai 2005) ja päättänyt peruskoulusi keväällä 2022 tai sen jälkeen, sinua todennäköisesti koskee laajennettu oppivelvollisuus. Vapaassa Taidekoulussa ei voi suorittaa oppivelvollisuutta, mutta myös laajan velvollisuuden piirissä olevat voivat opiskella Vapaassa Taidekoulussa tietyin erityistoimin. Pyydämme vuonna 2006 tai sen jälkeen syntyneitä hakijoita ja/tai heidän huoltajiaan olemaan yhteydessä hallintojohtaja Meri Karppaseen ennen päätöstä hakea Vapaaseen Taidekouluun: meri.karppanen(at)vapaataidekoulu.fi / 040 922 3171.

TYÖSKENTELY JA OPETUS

Lukuvuosi 2023–2024

  • Syyslukukausi alkaa 11.9.2023 ja päättyy 15.12.2023
  • Kevätlukukausi alkaa 8.1.2024 ja päättyy 31.5.2024
  • Viikoilla 42 ja 8 ei ole opetusta

Opiskelu on täysipäiväistä – keskimäärin 30 tuntia viikossa – maanantaista perjantaihin. Maanantaista torstaihin I-III vuosikurssit työskentelevät yhden tai useamman vastaavan opettajan – periodeittain myös vierailevien opettajien – johdolla. Perjantain ohjelma sisältää kaikille maalausluokille yhteiset IV vuosikurssin opiskelijoiden alustamat seminaarit, taide- ja kulttuuriaiheiset luennot ja taiteilijaesittelyt sekä elävän mallin, erityisesti croquis–piirustuksen. Luennoitsijat ovat taide- ja kulttuurialan asiantuntijoita sekä taiteilijoita.

I VUOSIKURSSI

Ensimmäisellä vuosikurssilla perehdytään kuvallisen ajattelun perusteisiin. Piirustuksella on tärkeä rooli opetuksessa. Maalauksen perusasioita opiskellaan havainnon pohjalta. Perehdytään öljyvärimaalauksen tekniikoihin. Vuosikurssi koostuu teemallisista keskimäärin kahden viikon pituisista opetusjaksoista. Ensimmäisen vuosikurssin väriopetusta täydentää Josef Albersin värien vuorovaikutustutkimuksiin perustuva intensiivikurssi. Opintoihin sisältyy sommittelun peruskurssi. Materiaalioppia opiskellaan kahden viikon intensiivisellä pohjustuskurssilla.

I vuosikurssin n. 25 opiskelijasta valitaan n. 10–13 opiskelijaa jatkamaan opintojaan II–IV vuosikursseille.

Vapaan Taidekoulun ensimmäisen vuosikurssin suorittaneet saavat todistuksen taidemaalauksen valmistavien opintojen suorittamisesta. Toiselle vuosikurssille jatkavat opiskelijat suorittavat neljän vuoden aikana taidemaalauksen ammattiopinnot.

II VUOSIKURSSI

Toisella vuosikurssilla laajennetaan öljyvärimaalauksen materiaaliopin tuntemusta ja perehdytään myös maalaustaiteen muihin tekniikoihin. Sekä akvarelli- että temperamaalauksesta järjestetään kahden viikon intensiivikurssit vierailevien opettajien johdolla. Lisäksi ensimmäisellä vuosikurssilla annettua väriopetusta täydennetään kahden viikon intensiivisellä jatkokurssilla. Opintoihin sisältyy sommittelun jatkokurssi.

III VUOSIKURSSI

Kolmannen vuosikurssin päätavoite on kannustaa opiskelijaa omaehtoiseen työskentelyyn ja auttaa häntä löytämään oma käsialansa. Pääsääntöisesti kolmen opettajan vuorovaikutuksessa opiskelijaa tuetaan etsimään omat, henkilökohtaiset ratkaisunsa. Kolmannella vuosikurssilla opiskelija oppii taiteellisen työskentelyn ohella myös käytännön taitoja taiteilijana toimimisessa sekä taiteilijan roolista yhteiskunnassa.

IV VUOSIKURSSI

Neljännen vuosikurssin opiskelijoiden työskentelyä ohjaavat yksilöllisesti erikseen nimettävät taiteilijamentorit. Muutoin opiskelu on itsenäistä.

Lopputyöprosessiin kuuluvat seminaarikeskustelut, joiden alustajina toimivat neljännen vuosikurssin opiskelijat. Tavoitteena on kehittää opiskelijan sanallisia taitoja: kykyä ilmentää ja jäsentää oman taiteensa sisältöä ja työskentelynsä lähtökohtia sekä synnyttää laadukasta taidekeskustelua. Myös toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat osallistuvat keskustelupaneeleihin.

Viimeinen opintovuosi huipentuu lopputyönäyttelyyn. Käytännössä koko viimeinen lukuvuosi kuluu suurelta osin näyttelyteosten työstämisen ohella näyttelyn käytännön järjestelyn – viestinnän, ripustamisen suunnittelun, rahoituksen hankkimisen yms. parissa.


Koulu tukee mahdollisuuksiensa mukaan opetusta täydentäviä opintomatkoja ja näyttelyvierailuja.

Vapaasta Taidekoulusta valmistuu vuosittain 10 – 13 opiskelijaa taidemaalarin ammattiin.

Opintoihin voi kirjallisesti anoa lykkäystä tai keskeytystä enintään yhden lukuvuoden ajaksi. Seuraavalle vuosikurssille siirtyminen edellyttää aktiivista osallistumista ja hyväksyttyjä opintosuorituksia koko lukuvuoden ajalta.

Vapaa Taidekoulu pidättää itsellään oikeuden opetusohjelman muutoksiin.


VASTAAVAT OPETTAJAT 2023 – 2024

Elina Merenmies, Hannaleena Heiska (30.6.2024 asti) ja Eveliina Hämäläinen, I vuosikurssi

Erno Enkenberg ja Aki Turunen, II vuosikurssi

Jukka Korkeila ja Aura Hakuri, III vuosikurssi

MUUT OPETTAJAT SYYSLUKUKAUSI 2023

Tuomo Laakso, I vuosikurssi, maalaus

Antti Narmala, I vuosikurssi, materiaalioppi

Pilvi Ojala, I vuosikurssi, sommittelu

Stiina Saaristo, I vuosikurssi, piirustus

Marjatta Hanhijoki, II vuosikurssi, akvarelli

Pauliina Turakka Purhonen, II vuosikurssi, maalaus

Antti Oikarinen, III vuosikurssi, maalaus

Mari Sunna, III vuosikurssi, hoivataide ja maalaus

MUITA OPETTAJIA JA LUENNOITSIJOITA

Markku Arantila

Teemu Mäenpää

Juhani Pallasmaa

Silja Rantanen

Anna Retulainen

Ilkka Sariola

Kim Somervuori

Päivi Sirén

Siiri Haarla

Juha-Heikki Tihinen

Karoliina Hellberg

Ville Löppönen

Anni Terävä

Jussi Goman

TAIDEHISTORIAN LUENNOT (I – IV vuosikurssi)

Martta Heikkilä