Opiskelu

Vapaan Taidekoulun taidemaalarin ammattiin valmistavien opintojen kesto on neljä vuotta. Opiskelijoiden alaikäraja on 16 vuotta, yläikärajaa ei ole. Opetuskieli on suomi. Opiskelijamme ovat oikeutettuja Kelan opintotukeen.

Opintoihin voi kirjallisesti anoa lykkäystä tai keskeytystä enintään yhden lukuvuoden ajaksi. Seuraavalle vuosikurssille siirtyminen edellyttää aktiivista osallistumista ja hyväksyttyjä opintosuorituksia koko lukuvuoden ajalta.

Vapaa Taidekoulu pidättää itsellään oikeuden opetusohjelman muutoksiin.

Huom! Jos olet syntynyt vuonna 2005 tai 2004 ja päätät peruskoulusi keväällä 2021, tulee opinnoissa huomioida oppivelvollisuuden suorittaminen uuden lain mukaisesti. Pyydämme vuonna 2005 syntyneitä hakijoita ja/tai heidän huoltajiaan olemaan yhteydessä hallintojohtaja Meri Karppaseen ennen päätöstä hakea Vapaaseen Taidekouluun: meri.karppanen(at)vapaataidekoulu.fi / 040 9010 320.

TYÖSKENTELY JA OPETUS

Lukuvuonna 2021 – 2022 syyslukukausi alkaa 6.9.2021 ja päättyy 5.12.2021. Kevätlukukauden aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Viikoilla 42 ja 8 ei ole opetusta.

Opiskelu on täysipäiväistä – keskimäärin 30 tuntia viikossa – maanantaista perjantaihin. Maanantaista torstaihin I-III vuosikurssit työskentelevät yhden tai useamman vastaavan opettajan – periodeittain myös vierailevien opettajien – johdolla. Perjantain ohjelma sisältää kaikille maalausluokille yhteiset IV vuosikurssin opiskelijoiden alustamat seminaarit, taide- ja kulttuuriaiheiset luennot ja taiteilijaesittelyt sekä elävän mallin, erityisesti croquis–piirustuksen. Luennoitsijat ovat taide- ja kulttuurialan asiantuntijoita sekä taiteilijoita.

I VUOSIKURSSI

Ensimmäisellä vuosikurssilla perehdytään kuvallinen ajattelun perusteisiin. Maalauksen perusasioita opiskellaan havainnon pohjalta ja perehdytään öljyvärimaalauksen tekniikoihin. Vuosikurssi koostuu teemallisista keskimäärin kahden viikon pituisista opetusjaksoista. Ensimmäisen vuosikurssin väriopetusta täydentää Josef Albersin värien vuorovaikutustutkimuksiin perustuva intensiivikurssi. Teknisiä taitoja opiskellaan kahden viikon intensiivisellä pohjustuskurssilla vierailevan opettajan johdolla.

I vuosikurssilta valitaan 10 – 13 opiskelijaa jatkamaan opintojaan II – IV vuosikursseille.

II VUOSIKURSSI

Toisella vuosikurssilla laajennetaan öljyvärimaalauksen materiaaliopin tuntemusta ja perehdytään myös maalaustaiteen muihin tekniikoihin. Sekä akvarelli- että temperamaalauksesta järjestetään kahden viikon intensiivikurssit vierailevien opettajien johdolla. Lisäksi ensimmäisellä vuosikurssilla annettua väriopetusta täydennetään kahden viikon intensiivisellä jatkokurssilla.

III VUOSIKURSSI

Kolmannen vuosikurssin päätavoite on kannustaa opiskelijaa omaehtoiseen työskentelyyn ja auttaa häntä löytämään oma käsialansa. Pääsääntöisesti kolmen opettajan vuorovaikutuksessa opiskelija joutuukin etsimään omat, henkilökohtaiset ratkaisunsa.

IV VUOSIKURSSI

Neljännen vuosikurssin opiskelijoiden työskentelyä ohjaavat yksilöllisesti erikseen nimettävät taiteilijat muutoin opiskelu on itsenäistä.

Lukuvuoden aikana järjestetään kaikille vuosikursseille yhteisiä seminaareja, joiden alustajina toimivat neljännen vuosikurssin opiskelijat esittelemällä kukin vuorollaan taustojaan ja työskentelyään. Tavoitteena on kehittää opiskelijan sanallisia taitoja: kykyä ilmentää ja jäsentää oman taiteensa sisältöä ja työskentelynsä lähtökohtia sekä synnyttää eri vuosikurssien välistä kriittistä taidekeskustelua.

Viimeinen opintovuosi huipentuu lopputyönäyttelyyn, merkiten käytännössä koko lukuvuoden kestävää näyttelyssä esitettävien teosten työstämistä ja ripustuksen suunnittelua.

Koulu tukee mahdollisuuksiensa mukaan opetusta täydentäviä opintomatkoja ja näyttelyvierailuja.

Vapaasta Taidekoulusta valmistuu vuosittain 10 – 13 opiskelijaa taidemaalarin ammattiin.

VASTAAVAT OPETTAJAT 2021 – 2022

Elina Merenmies ja Pauliina Turakka Purhonen, I vuosikurssi

Siiri Haarla ja Aki Turunen, II vuosikurssi

Jukka Korkeila ja Camilla Vuorenmaa, III vuosikurssi

VIERAILEVAT OPETTAJAT 2021 – 2022

Jussi Goman, I vuosikurssi, maalaus

Hannaleena Heiska, III vuosikurssi, maalaus

Karoliina Hellberg, I vuosikurssi, maalaus

Annu Kapulainen, I ja II vuosikurssi, sommittelu

Teemu Mäenpää, II vuosikurssi, maalaus

Antti Narmala, I ja III vuosikurssi, materiaalioppi

Pilvi Ojala, I vuosikurssi, maalaus

Eeva Peura, III vuosikurssi, maalaus

Tiina Pyykkinen, III vuosikurssi, maalaus

Stiina Saaristo, I vuosikurssi, piirustus

Päivi Sirén, II vuosikurssi, akvarelli

Kim Somervuori, I ja III vuosikurssi, piirustus ja maalaus

Anni Terävä, I ja II vuosikurssi, värioppi

TAIDEHISTORIAN LUENNOT (I – IV vuosikurssi)

Ville Hakanen