Vapaasta Taidekoulusta sanottua

“Olen todella kiitollinen että sain opiskella Vapaassa. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä paremmin ymmärrän miten kaunis näkemys Vapaan Taidekoulun opetuksen pohjalla oli.

Siinä oli kysymys pelkästään maalauksesta ja siinä kasvamisesta, ei ulkokultaisista asioista maalauksen ympärillä.

Vapaa taidekoulu edustaa minulle taiteen ja ihmisyyden henkisyyttä, syvää hiljaista voimaa, jota on erittäin harvinaista löytää tämän päivän maailmassa.”

– 2022

Mari Sunna
Mari Sunnataidemaalari

“Ei ole ollenkaan kysymys siitä, onko Vapaa Taidekoulu tärkeä koulu Suomessa.

Vapaa Taidekoulu on mielestäni Euroopan tärkeimpiä taidekouluja.”

– 2007

Juhana Blomstedt (Tor Arnen mukaan)
Juhana Blomstedt (Tor Arnen mukaan)taidemaalari

“Yhteiskunta tarvitsee Vapaata Taidekoulua taidekoulutuksen mittatikkuna.

Vapaa Taidekoulu toteuttaa nimensä mukaisesti taiteen autonomian ihannetta. Taiteelle suotuisan ilmapiirin tuntee välittömästi astuessaan koulun tiloihin.

Vastapuolten ja uhkakuvien vaihtuessa Vapaan Taidekoulun toimintatapa on pysynyt johdonmukaisena. Koulu keskittyy ydinasiaan eli maalauksen opetukseen niin kuin valtavirran ennakkoluuloja tai harhaisia kehityspyrkimyksiä ei olisi olemassa. Ei ole kommunikaatiota hämärtävää väliportaan hallintoa eikä byrokraattista, ylhäältä alas suunnattua kieltä. Koulun opettajien vaatimaton asema varjelee yhteisöä korruptiolta ja sisäisiltä ristiriidoilta. Instituutio on sisäisesti yhtenäinen, sillä opettajat ja opiskelijat tähtäävät samaan.”

Lue Silja Rantasen koko teksti

– 2022

Silja Rantanen
Silja Rantanentaidemaalari

“Muuttuvassa yhteiskunnassa ei taidekouluissakaan saa välttämättä enää keskittyä taiteelliseen sisältöön. Vapaa Taidekoulu on tässä suhteessa ainutlaatuinen. Se vaalii perinteidensä mukaisesti yhä maalaustaidetta ja havainnon syventämistä.

Tänäkin päivänä vapaus viittaa ennen kaikkea mahdollisuuteen saada keskittyä maalaamiseen ja taiteelliseen pohdintaan ilman niitä monia taiteen ulkopuolisia vaatimuksia, jotka yhä useammin hallitsevat ympäröivää taidekenttää.

Vapaan Taidekoulun perinteisesti vahva abstrakti maalaus on ajan kuluessa saanut rinnalleen monia erilaisia näkemyksiä. Yhteistä on palava kiinnostus värin luonteeseen ja olemisen hahmottamiseen kuvan kautta.”

– 2015

Leena Kuumola
Leena Kuumolataidekriitikko

“Vapaalla Taidekoululla on ollut keskeinen merkitys kansainvälisten taidesuuntien rantautumisessa Suomeen, mutta ranskalaisen värimaalauksen, eurooppalaisen abstraktin maalauksen ja yhdysvaltalaisen värikenttämaalauksen jälkeen minusta tuntuu siltä, että varsinainen vapaus syntyy siitä tunteesta, että oppilaat voivat keskittyä maalaamiseen:

heillä on vapaus maalata ilman, että tarvitsisi poukkoilla nykytaiteen kaikkien trendien kanssa ja miettiä jälleen kerran sitä ikuiselta tuntuvaa kysymystä, että onko maalaus kriisissä vai peräti kuollut.”

– 2015

Otso Kantokorpi
Otso Kantokorpitaidekriitikko

“Opiskelin Taideakatemian koulussa 1958-62. Niinä vuosina opetus siellä oli hyvin perinteistä. Klassisten ja käytännöllisperusteisten opintojeni tueksi kaipasin teoreettisempaa täydennystä. Siksi hakeuduin Vapaaseen Taidekouluun, jossa kuuntelin Akatemiassa työskentelyni ohella muun muassa Unto Pusan modernismin keskeisiin teorioihin perustuvia sommitteluluentoja.

Ne muodostivat taidekasvatukseni erittäin tärkeän osan ja rakensivat perustaa läpi koko aikuisen elämäni jatkuneelle työskentelylle.

Koko olemassaolonsa ajan Vapaa Taidekoulu on ollut Taideakatemian koulun haastaja sanan myönteisimmässä mielessä: tärkeä ja ainoa vakavasti otettava vaihtoehto. Ilman Vapaata Taidekoulua taideakatemian koulu ei olisi sitä mitä se on nyt. Jo siitäkin syystä Vapaan Taidekoulun olemassaolo on turvattava.”

– 2022

Paul Osipow
Paul Osipowtaidemaalari

“Maalaustaiteeseen keskittyvän koulun velvoite on temmata oppilas pois asioiden ja esineiden maailmasta harjoittamaan omaa katsettaan ja valitsemansa ilmaisuvälineen tuntemusta.

Tulevan maalarin on koettava vapautta tehdessään ratkaisuja uudessa ammatissaan. Koulu haluaa antaa opiskelijalle vahvan oman näkemisen ja värien vaikuttavuuden kokemuksen tukemaan opiskelijan oman yksilöllisen ilmaisun kehittymistä.

Vapaa Taidekoulu suhtautuu avoimesti taiteen eri ilmenemismuotoihin, mutta keskittyy oman erikoisalansa, maalaustaiteen, opettamiseen.”

– 2015

Pekka Hepoluhta
Pekka Hepoluhtataidemaalari, Vapaan Taidekoulun taiteellinen johtaja 2006-13

“Toinen maalaustaiteen selviytymisstrategia on perinne, jossa korostuu fenomenologinen vaatimus palata alkujuurilleen – aistimellisuuteen – ja näin pelastaa se, mikä on kadotettu itsepäisessä uusien esitystapojen etsinnässä.

Vapaassa Taidekoulussa noudatetaan juuri tätä perinnettä.

Maalaustaide on tie avoimeen näkemiseen, tunteen kehittämiseen havainnossa, valon ja värin leikin näkemiseen luonnossa sekä kuvallisen runouden hallitsemiseen.”

– Katkelma Enckellin lausunnosta vuodelta 2015. Lue koko teksti.

Carolus Enckell
Carolus Enckelltaidemaalari, Vapaan Taidekoulun rehtori 1988–95

“Vuonna 1935 modernin maalaustaiteen kouluksi perustettu Vapaa Taidekoulu on jo 87 vuoden ajan toiminut täysin korvaamattomana maalaustaiteen ammatillisen koulutuksen vaihtoehtona maassamme. Koulussa ovat tänä aikana opettaneet lukuisat maamme huomattavista taiteilijoista ja alan opettajista. Erittäin monet koulun oppilaista ovat puolestaan vuosikymmenten myötä nousseet arvostetuimpien taiteilijoittemme joukkoon. Värimaalauksen rinnalla Vapaan Taidekoulun opetus on ajoittain erityisesti suuntautunut kuvataiteen, arkkitehtuurin ja kaupunkiympäristön vuorovaikutuksiin. Koulun tuottamat taideopetusta palvelevat kirjat ovat osaltaan rikastuttaneet koko maalaustaiteen kenttää ja sen opetusta maassamme.

Kun Vapaan Taidekoulun opetustoiminnan rahoitus on jälleen epävarma, haluan koulun johtokunnan entisenä puheenjohtajana ja koulutuksen uudistamisen suunnitteluun aikanaan aktiivisesti osallistuneena, vedota kaikkiin niihin tahoihin, joita Vapaa Taidekoulu tulee lähestymään tulevan toimintansa rahoituspohjaa varmistaessaan.”

– 2022

Juhani Pallasmaa
Juhani Pallasmaaarkkitehti, professori emeritus