Sisko Pajari

s. 1979, Vantaa


Sisko Pajarin kokonaisuus luo Teesalin masentuneille äideille, jossa teekannu tekee installaatiossa seuraa erilaisille äitiyden melankolisempia puolia käsitteleville teoksille. Teoskokonaisuuden soista rakentuu uudenlainen todellisuus, joka nostaa esiin äitiyden muuttuneena identiteettinä, jonka rakentuminen ei ole itsestään selvää eikä automaattista.

I Sisko Pajaris helhet Tesalong för deprimerade mammor förenas en tekanna med verk som behandlar moderskapets melankoliska sidor. Verkhelhetens delar skapar en ny verklighet som lyfter fram moderskapet som en förändrad identitet med en uppbyggnad som varken är självklar eller automatisk.

– Juha-Heikki Tihinen


“Teoksissani käsittelen äitiyttä mielekkään ihmisyyden näkökulmasta, jossa on vielä kestokykyä, toivoa, oikeudenmukaisuutta, tulevaisuuksia ja näkyjä.”

“I mina verk behandlar jag moderskapet från ett meningsfullt mänskligt perspektiv, där tålmodigheten, hoppet, rättvisan, framtiderna och visionerna fortfarande finns.”

“My work approaches motherhood from the viewpoint of meaningfull humanity that retrains elements of perseverance, hope, justice, vision and looking to the future.”

Sisko Pajari: Ruokatauko, 2021, öljy kankaalle, 73 x 90 cm

.

Lisää taiteilijasta | Mer om konstnären | More about the artist:

Siskopajari.fi

Sisko Pajari Instagram


Kiitos | Tack | Thank you