Matilda Keränen

s. 1996, Helsinki


Matilda Keräsen teokset seurustelevat suurten ja konkreettistenkin teemojen kanssa, joita voivat olla toivon kaltainen tulkinnoille avoin tunne tai sitten vuori, joka on sekä selkeä asia että pakeneva käsite. Installaatiossaan taiteilija voi esitellä esimerkiksi tekstiilikäärön, joka on sitä, mutta myös poissaolevan kehon kirkas kuva.

I sina verk behandlar Matilda Keränen både stora och konkreta teman. Det kan vara frågan om känslor som är öppna för tolkningar, liksom hopp, eller saker som är både definierade och undflyende, liksom berg. Konstnärens installationer kan till exempel innehålla textilbylten som förutom vad de är i sig, också är tydliga bilder av frånvarande kroppar.

– Juha-Heikki Tihinen


“Kaikki alkaa kivusta ja inhimillisestä kamppailusta. Kehästä, joka minun on rituaalinomaisesti kuljettava uudelleen ja uudelleen, löytääkseni ulospääsyn.”

“Allting börjar från smärta och mänsklig kamp. Från den cirkel jag måste gå i gång på gång, som om jag utförde en ritual för att hitta en utväg.”

“Everything begins with pain and an inner struggle, in a ring in which I have to circle round in a ritual manner time and again, looking for a way out.”

Matilda Keränen, Toivo, 2020, öljyväri, hiili ja öljypastelli, laudalle, 94 x 69 cm

.

Lisää taiteilijasta | Mer om konstnären | More about the artist:

Matildakeranen.fi