Hae Vapaaseen Taidekouluun taidemaalariopintoihin – valintakurssin ohjaajat vahvistuneet

Ilmoittautuminen hakijaksi Vapaan Taidekoulun taidemaalariopintoihin on avoinna 22.5.2023 saakka. Valintakurssi eli pääsykoe, jolta ensi syksynä ammattiopinnoissa aloittava ryhmä valitaan, järjestetään 29.5.–2.6.2023 Helsingissä. 

Valintakurssilla ohjaajina toimivat koulun rehtori, taidemaalari Elina Merenmies, apulaisrehtori, taidemaalari Hannaleena Heiska sekä koulussa opettavat taidemaalarit Eveliina Hämäläinen ja Tuomo Laakso.

Lue lisätietoja hakemisesta ja täytä ilmoittautumislomake täällä: Kouluun hakeminen.

For English, learn more here: Applying to the school

Vapaan Taidekoulun tehtävänä on kouluttaa taidemaalareita ja tukea sekä vahvistaa maalaustaiteen roolia ajankohtaisen taide- sekä yhteiskunnallisen keskustelun ytimessä. Vapaa Taidekoulu sekä ylläpitää maalaustaiteen perinnettä että uudistaa sitä taiteen omin ehdoin.

Vapaassa Taidekoulussa opiskellaan taidemaalarin ammattiin valmistavissa opinnoissa, joiden suorittaminen kestää neljä vuotta. Koulusta valmistuu vuosittain n. 9–14 taidemaalaria.

Vapaassa Taidekoulussa opiskelee kuutisenkymmentä opiskelijaa. Opiskelijakunta on monimuotoinen; taidekoulussa opiskelee kaiken ikäisiä ihmisiä monista erilaista kulttuureista ja taustoista. Mukana on niin nuoria kuin muun tutkinnon suorittaneita alanvaihtajiakin.


Vapaa Taidekoulu

  • Valmistaa taidemaalarin ammattiin
  • Opiskelut ovat kokoaikaisia ja kestävät 4 vuotta
  • Vuosittain koulusta valmistuu n. 9-14 taidemaalaria
  • Kouluun haetaan viikon mittaisella valintakurssilla

Opiskelijoiden ohella Vapaan Taidekoulun yhteisön luovat vakituiset ja vierailevat opettajat, jotka ovat Suomen taidemaalauksen kärkinimiä, sekä muut asiantuntijat taiteen ja kulttuurin kentältä, mm. taidehistorian ja -teorian luennoitsijat. Koulussa opettavat ja ovat opettaneet mm. rehtorin työnsä ohella taidemaalari Elina Merenmies sekä taidemaalarit Pauliina Turakka Purhonen, Aki Turunen, Jukka Korkeila, Siiri Haarla, Camilla Vuorenmaa, Hannaleena Heiska, Kim Somervuori ja Päivi Sirén sekä luennoineet mm. dosentit Juha-Heikki Tihinen ja Martta Heikkilä sekä taidemaalari, kuvataiteen tohtori Silja Rantanen ja taidemaalari Anna Retulainen. Valmistuvia opiskelijoita ovat ohjanneet niin ikään monet kuvataitelijat, edellisten lisäksi mm. Anna Tuori, Paavo Paunu, Senja Vellonen ja monet muut.

Maalaustaiteen itseisarvo ja omaehtoisuus ovat olleet Vapaan Taidekoulun toiminnan ja opetuksen johtotähdet sen perustamisesta vuonna 1935 lähtien. Niiden ohella organisaation toiminnassa tunnustetaan ja huomioidaan taiteen sekä kulttuurin monipuoliset välilliset vaikutukset niin yksilöihin kuin yhteiskuntaan.

Koulua ylläpitää Vapaan Taidekoulun kannatusyhdistys ry, jonka hallituksessa toimivat kaudella 2022–2023 Jyri Sarpaniemi, Anna Brunow, Silja Rantanen, Petr Rehor, Petri Saarikko, Seppo Seitsalo ja Anni Terävä. Kannatusyhdistyksessä on 56 jäsentä. He ovat pääasiassa taiteilijoita ja muita taiteen tai muun kulttuurinalan asiantuntijoita.

Vapaa Taidekoulu on yksityinen oppilaitos, jonka päärahoittajia ovat Helsingin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus Taike sekä kulttuuria tukevat säätiöt. Avustusten ja pääasiassa taiteilijatarvikkeisiin käytettävien lukukausimaksujen ohella koulun taloutta vahvistavat maksulliset, kaikille avoimet piirustus- ja maalauskurssit, tilojen vuokraustoiminta ja taidejulkaisutoiminta; sponsorisopimukset, joita solmitaan koulun järjestämien näyttelyiden tukemiseksi sekä Yrkeshögskolan Novian kanssa sovittu kumppanuussopimus. Koulu myös vastaanottaa yksityisiä lahjoituksia ja hakee kertaluontoisia avustuksia projekteihin ja toiminnan kehittämiseksi.


  • Yksityinen oppilaitos
  • Rehtorina toimii Elina Merenmies
  • Vakituiset ja vierailevat opettajat
  • Toimintaa ylläpitää Vapaan Taidekoulun kannatusyhdistys

Toimitilat ovat olleet Kaapelitehtaalla 1990-luvun alusta lähtien. Koululla on viisi suurta ateljeeluokkaa vajaan tuhannen neliömetrin toimitiloissaan. Tarkoituksenmukaisissa maalaamiseen soveltuvissa valoisissa tiloissa voidaan jokaiselle opiskelijalle tarjota oma työpiste, joka mahdollistaa taiteellisen työhön keskittymisen rauhassa, mutta osana omaa ryhmää, joka opintojen aikana muodostuu kullekin opiskelijalle tärkeäksi viiteryhmäksi.


Valokuvassa ensimmäisen vuosikurssin työskentelyä keväällä 2023. Kuva Virppi Venell.