Jaakko Pennasen näyttely Bridges between bridges on nähtävissä Galleria Vaagassa

Jaakko Pennasen näyttely Bridges between bridges on nähtävissä Galleria Vaagassa 3.12. asti.

Pennanen opiskelee Vapaassa Taidekoulussa neljättä vuosikurssia, eli hän lukeutuu keväällä 2024 valmistuviin.


Näyttelyn nimi viittaa prosessiin, jossa lähtömateriaalin kanssa leikitään ja improvisoidaan ja päädytään jonkin asteiseen abstraktioon. Lisäksi näyttelyn nimi viittaa eri teosten väliseen suhteeseen. Teosten syntyprosessit voivat muistuttaa toisiaan, mutta niiden lopullinen kieli voi olla hyvin erilainen.

Teokset 1.-11. on tehty yhdessä muusikko Juho Tuomaisen kanssa. Ne ovat improvisaatioita, jossa toinen soittaa ääniä ja toinen piirtää. Prosessissa on pyritty käyttämään mahdollisimman vähän järkeä tai muuta harkittua tai valmisteltua metodia.

Näyttelyn teokset ovat eräänlaisia käännöksiä – kokeita siitä miten havaittu kääntyy uudelle kuvalliselle kielelle.

– Jaakko PennanenAvoinna / Öppet / Open: 17.11.–3.12.2023

Ma–su / Mån-Sön / Mon-Sun 9–20

Galleria Vaaga | Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, E-porras, 4. krs. / E-trappan, 4. vån. / Staircase E, 4th floor

Sisäänpääsy E- ja D-portaan kautta / Inträde via E- och D-trappan / Entrance from staircase E and D

Vapaa pääsy / Fritt inträde / Free entrance